Referencie

 • Eurovia Kamenolom Hradova a Dubina - Všetky práce súvisacie s ťažbou a dopravou kameniva v ramci lomu aj mimo
 • Kamenolom Trebejov - Rozbijacie práce pri ťažbe kameniva v lome
 • Hornbach a Baumax Košice - Inžinierske siete
 • Štrabag Košice - Doprava asfaltu na asfaltový koberec Košice - Šaca, Turňa nad Bodvou
 • Inžinierske stavby Košice - Prevoz štrkov Trebejov - Prešov
 • Envirocentrum Košice - Likvidácia odpadov v arealy Slovnaft Pozdišovce a Košice
 • Montrur - Buracie práce starého objektu v Barci
 • Taylor Wharton - Úprava terénu, spevnenie podkladu, stavebné práce
 • Kovohuty - Demolácia sýpky
 • Raven - Demolacia trojpodlažnej budovy
 • Dúha - Výkopové práce, a nákladna doprava (výmena eletričkovych koľaji)
 • Stell Arena Europe Stars SuperCross Tournament - Doprava a úprava hliny pre preteky